HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Onder het motto: “Goede afspraken maken goede vrienden.” publiceren wij ons huishoudelijk reglement hier. Dit huishoudelijk reglement ligt ook in onze kantine alsook krijgt u dit wanneer u een overeenkomst i.v.m. stalling, weide of verzorgpony tekent. Iedereen die zich aansluit bij De Bosakkerhoeve, onder eender welke vorm, dient dit reglement gelezen te hebben. Alsook dient iedereen die De Bosakkerhoeve bezoekt dit reglement te respecteren. Indien dit niet gerespecteerd wordt, kunnen wij toegang tot onze accommodatie verbieden.

Indien u een inzage wenst van één van onze overeenkomsten m.b.t. verhuur van stalling, weide en/of terbeschikkingstelling van onze sportinfrastructuur, kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren. Wij helpen u graag verder!