Het is verplicht om de basisverzekering (met eventuele uitbreidingen) lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van Paardensport Vlaanderen af te sluiten.
Tenzij u een andere sportverzekering heeft (bv. LRV).

De basisverzekering is ENKEL voor clubactiviteiten (vb. lessen). Wij raden dus aan om een uitbreiding te nemen zodat u altijd én overal verzekerd bent op én rondom paarden. 

Indien u meer informatie wenst over de verzekeringen surf naar https://paardensport.vlaanderen/nl/lidmaatschap/verzekeringen-ongevalsaangifte

Tarieven Verzekeringen
Basisverzekering€ 18/ jaar
Uitbreiding€ 15/ jaar
Lesgeversverzekering€  80/ jaar
Passagiers koets€  100/ jaar

Wanneer u aan officiële wedstrijden ( HROV, VLP,…) wenst deel te nemen, moet u in het bezit zijn van een correcte licentie.

 Nieuwe leden die nog NOOIT een competitieve licentie hadden

Vul het online aanvraagformulier in van Paardensport Vlaanderen.

 Hernieuwingen

Je licentie vernieuwen moet via www.equibel.be met jouw persoonlijke login.

Nadat de licentie  geactiveerd is, ontvang je een PSV-lidkaart samen met een proefexemplaar van Hippo Revue, mediapartner van PSV.

LIDGELD

Iedere ruiter/amazone die gebruik maakt van onze accommodatie dient lid te zijn bij PSV club “De Bosakkerhoeve”.  Het lidgeld is verschillend voor pensionklanten/verzorgers, klanten wiens paard op de weide verblijft of externen.

Het lidgeld moet in het begin van het jaar betaald worden samen met de verzekering.

Van nieuwe klanten wordt verwacht dat ze dit zo spoedig mogelijk in orde brengen.

Hieronder vindt u een overzicht met de tarieven.

Tarieven jaarlijkse lidgeld
Verzorgpony/ pensionklant€ 17/ jaar
Weide€ 27/ jaar
externe (huur piste)€  37/ jaar
Niet-actief lid€  8/ jaar