OVERZICHT VERZEKERING & LIDGELD 2024

We vinden het enorm belangrijk dat  we allen verantwoord én veilig zijn op én naast ons paard. Vandaar vinden we het heel belangrijk dat al onze leden goed verzekerd zijn. Bovendien stelt het lidgeld ons in staat om steeds meer te investeren in onze infrastructuur en werking. En dit komt ons allen uiteraard ten goede! 

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van het lidgeld en de verzekering(en) voor 2024. Schrijf het correcte bedrag over op ons rekeningnummer BE92 0016 5120 4223 met vermelding: ‘Lidmaatschap 2024 – naam en voornaam ruiter’. Vul alsook alle informatie van de ruiter in via volgende link.

Van zodra wij uw betaling ontvangen, bent u verzekerd. Enkele dagen nadien krijgt u een mail van Paardensport Vlaanderen met een document voor terugbetaling bij de mutualiteit. Kijk zeker en vast ook in uw spam-mailbox. Indien u het document enkele dagen nadien nog niet ontvangen hebt, neem dan gerust contact op met ons.

Tarieven Lidmaatschap en verzekering(en)
Actief lidmaatschap
(Voor actieve leden die elders een verzekering BA & LO hebben.)
€50 / jaar
Actief lidmaatschap + C-verzekering
(voor actieve leden die enkel groepsles volgen)
€70 / jaar
Actief lidmaatschap + CI-verzekering
(voor actieve leden die ook individueel rijden)
€86 / jaar
Administratief lidmaatschap + CI-verzekering
(voor niet-actieve leden die thuis/op wedstrijd verzekerd willen zijn.)
€66 / jaar
Administratief lidmaatschap
(Niet-actieve leden die hun wedstrijdlicentie willen aanvragen en elders verzekerd zijn.)
€30 / jaar

VERZEKERING 2024

Het is verplicht om de basisverzekering (met eventuele uitbreidingen) lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van Paardensport Vlaanderen af te sluiten.
Tenzij u een andere sportverzekering heeft (bv. LRV).

De basisverzekering is ENKEL voor clubactiviteiten (vb. lessen). Wij raden dus aan om een uitbreiding te nemen zodat u altijd én overal verzekerd bent op én rondom paarden. 

Indien u meer informatie wenst over de verzekeringen surf naar https://paardensport.vlaanderen/nl/lidmaatschap/verzekeringen-ongevalsaangifte

Tarieven Verzekeringen
Basisverzekering C-verzekering€ 20/ jaar
Uitbreiding I-verzekering€ 16/ jaar
Lesgeversverzekering€  85/ jaar
Passagiers koets€  110/ jaar

Wanneer u aan officiële wedstrijden ( HROV, VLP,…) wenst deel te nemen, moet u in het bezit zijn van een correcte licentie. Deze wedstrijdlicentie kan u vernieuwen via Equibel.

LIDGELD 2024

Iedere ruiter/amazone die gebruik maakt van onze accommodatie dient lid te zijn bij PSV club “De Bosakkerhoeve”.  Dit lidgeld wenden wij aan om te investeren in de sportinfrastructuur die we allen gebruiken.

Wij maken een onderscheid tussen actieve en administratieve leden. Actieve leden zijn ALLE leden die gebruik maken van de sportinfrastructuur (pensionklanten, lesklanten, huur piste,…). Administratieve leden zijn ruiters die hun licentie via onze club in orde willen maken zonder gebruik te maken van onze accommodatie.

Het lidgeld moet in het begin van het jaar betaald worden samen met de verzekering. Van nieuwe klanten wordt verwacht dat ze dit zo spoedig mogelijk in orde brengen.

Hieronder vindt u een overzicht met de tarieven.

Tarieven jaarlijkse lidgeld
Actief lidmaatschap€ 50/ jaar
Administratief lidmaatschap € 30/ jaar